Zgromadzenie Braci Albertynów
Trzeci Zakon Regularny Św. Franciszka - Braci Posługujących Ubogim
założony przez św. Brata Alberta w 1888 r. w Krakowie
Słudzy Boży Zgromadzenia Albertyńskiego - Kandydaci na Błogosławionych

24 maja 2011 w Pelplinie zakończono polski etap procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy męczenników II wojny światowej. W grupie 122. kandydatów do chwały ołtarzy znajdują się również bracia naszego Zgromadzenia: Sługa Boży Wincenty Wolniarski oraz Sługa Boży Serafin Zwoliński. Mszy św. zamykającej etap polski procesu przewodniczył Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga - ordynariusz pelplińsli, zaś homilię wygłosił ks. Dariusz Drążek, który został mianowany postulatorem procesu beatyfikacyjnego na jego rzymskim etapie.
Przedstawiamy poniżej biografie naszych Braci, prosząc o modlitwy w intencji procesu, który będzie toczył się dalej w Stolicy Apostolskiej

Brat Wincenty Wolniarski
 Sługa Boży Brat
Wincenty Wolniarski

Brat Wincenty Józef Wolniarski urodził się 21 stycznia 1874 roku w Stradowie, w powiecie pińczowskim. Do Zgromadzenia Braci Posługujących Ubogim wstąpił w roku 1900 przyjęty przez samego założyciela św. Brata Alberta. Śluby wieczyste złożył w dniu 19 marca 1934 roku. W Zgromadzeniu pełnił funkcje wychowawcze ubogiej młodzieży, przełożonego zakładów wychowawczych. Dwukrotnie był wybierany na stanowisko przełożonego generalnego Zgromadzenia. Podczas pełnienia drugiej kadencji został zaaresztowany przez gestapo w dniu 13 stycznia 1940 roku w Krakowie w Zakładzie Wychowawczym dla chłopców prowadzonym przez Zgromadzenie przy ul. Kościuszki 86. Przeszedł przez kilka więzień i obozów, w których był poddawany różnym aktom przemocy i okrucieństwa. Wreszcie osadzono go w obozie koncentracyjnym w Dachau. W dniu 11 czerwca 1942 r. został wywieziony transportem inwalidów i zagazowany w dniu 2 lipca 1942 r. w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Brat Wincenty wzrastał w szkole duchowości św. Brata Alberta, dlatego odznaczał się szczególną ufnością w Bożą Opatrzność oraz żywym nabożeństwem do Matki Najświętszej. Swoją miłością i troską otaczał braci, ubogich a szczególnie ubogie dzieci i młodzież, których pragnął wychowywać na wzorowych katolików i sumiennych i prawych synów ojczyzny.

Brat Serafin Józef Zwoliński urodził się 16 października 1879 roku we wsi Poskwitów pow. Miechów. Do Zgromadzenia Braci Posługujących Ubogim został przyjęty w roku 1902 przez św. Brata Alberta. Śluby wieczyste złożył w dniu 20 marca 1934 r.

 Sługa Boży
Brat Serafin Zwoliński

Szczególne rysy jego osobowości i duchowości ukształtowane zostały przez Świętego Założyciela w szkole miłosiernej i pokornej służby Chrystusa Dobrego i Miłosiernego Pasterza. Jako kwestarz w swojej pokornej posłudze troszczył się o utrzymanie ubogich. Mianowany mistrzem nowicjuszy zabiegał o ich rozwój duchowy wszczepiając w nich gorącą i ufną miłość do Jezusa i troskę o ubogich.

Zaaresztowany przez gestapo w dniu 20 stycznia 1940 roku w Krakowie w Zakładzie Wychowawczym dla chłopców prowadzonym przez Zgromadzenie przy ul. Tynieckiej 18. Przebywał w kilku więzieniach i obozach koncentracyjnych. Ukoronowaniem życia brata Serafina pełnego pokory i czynnej miłości Boga i bliźnich, była jego apostolska działalność i ogromna troska o zbawienia dusz współwięźniów obozu w Oświęcimiu. Wbrew nadziei zachęcał do ufności w Miłosierdzie Boże, propagując to nabożeństwo. Poprzez swoją działalność wielu nakłonił do przyjęcia sakramentu pokuty i doprowadził do nawrócenia.

Przewieziony do obozu w Dachau w dniu 11 grudnia, zmarł z wycieńczenia 26 grudnia 1940 roku w święto św. Szczepana pierwszego męczennika.

Modlitwa o beatyfikację

Wszechmogący i miłosierny Boże, racz obdarzyć chwałą Świętych Twoje Sługi Braci Serafina i Wincentego, którzy poświęcili swoje życie w służbie potrzebującym i opuszczonym w Zgromadzeniu Braci Albertynów Posługujących Ubogim. Trwając w zjednoczeniu z Tobą stali się heroicznymi świadkami wiary oddając swoje życie w ofierze miłości ku Tobie mężnie znosząc udręki więzienia i obozów koncentracyjnych. Przez ich wstawiennictwo umocnij naszą wiarę, nadzieję i miłość na drodze naszego życiowego powołania i udziel nam łaski ......, o którą z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


O łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Męczenników prosimy powiadomić na adres:

Bracia Albertyni, 31-066 Kraków, ul. Krakowska 43
Zgromadzenie Braci Albertynów, 31-066 Kraków, ul. Krakowska 43, tel. 12 429 56 64